V географски фестивал - Стара Загора, 2019

Националният фотоконкурс предшестваши Българския географски фестивал - Стара Загора 2019 

Един от националните географски конкурси, предшестващи Българския географски фестивал - Стара Загора 2019

За поредна година географския фестивал бе предшестван от национални географски конкурси.

За поредна година преподаватели и студенти от Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" се включват в географския фестивал.

Започна петото издание на Българския географски фестивал - Стара Загора 2019

Маратон от географски събития

Обучението се организира от Here (Хиър Юръп Б.В. - Клон България).

За пръв път студентско състезание ще бъде част от фестивалната програма

Символично лого краси географския фестивал през 2019 г.

Национален конкурс за български ученици в чужбина за географски видео клип