V географски фестивал - Стара Загора, 2019

В очакване на петото издание на най-голямото образователно събитие, популяризиращо науките за Земята.