Пътешествие по меридиан 25 градуса източна географска дължина

Интердисциплинарен урок по География и икономика за 5. клас на тема: Пътешествие по меридиан 25° и.г.д.. Урокът е изготвен от Десислава Темелкова и Цветелина Пеева, учители в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон” – гр. Варна.

Материалът е изпратен по повод учителският конкурс „Мечтаният час по география“ за Българския географски фестивал през 2019 г. и е класиран на трето място.

Математическа гимназия „Д-р Петър Берон” – гр. Варна е част от иновативните училища от 2017 г. с проект „Развитие на емоционалната и социалната интелигентност на учениците в прогимназиален етап, чрез въвеждането на интегрирани, асистирани и проекто базирани уроци“. Идеята ни за „Пътешествие по меридиан 25° и.г.д.“ се роди през месец октомври и обвързва темите по география за градусна мрежа, географски координати с темите по математика за разстоянията от точка до права върху плоскост.

Целта да се проведе такъв тип урок е да провокира интереса и ангажираността на учениците от 5. клас в нестандартна, нова за тях обстановка, да развие уменията им за работа в екип (решаване на ситуационни задачи, с помощта на възможностите, които предлага дигиталната класна стая в училището) и сътрудничество (под насоките и консултациите на учителя), уменията им за разпределение на времето, както и тези за анализ и синтез на информацията (иновативни техники за реализиране на междупредметните връзки). Този урок дава възможност на децата да прилагат знания от една научна област в друга.

Предварително всеки клас е разделен на пет екипа, като принципа на разделяне в двата класа е различен. В първият клас екипите са подбрани според приятелствата и предпочитания на децата, а във втория на случаен принцип чрез теглене на листче с номер. Различният начин на сформиране на екипите беше с цел да изследваме и да разберем положителните и отрицателните страни в двата варианта за избор. Всеки екип си има капитан, избран чрез гласуване и той е с ръководна, организаторска роля при решаване на задачите.

 Учениците са поставени в реална ситуация за практическо приложението на наученото в часовете по математика и география. Използвайки логическо мислене, въображение, памет и креативност, а в края на всяка задача от „пътешествието“ те трябва да демонстрират и своите презентационни умения.

 Урокът е по идея и е подготвен е от г-жа Десислава Темелкова – главен учител по география и г-жа Цветелина Пеева – старши учител по математика. Той се проведе от нас в 5а и 5б клас, в 4 учебни часа (за всеки клас по 2 учебни часа).

Да създаваш интерес в децата към науката е най-важната цел в нашата работа, особено ако те се развиват в коренно различна посока, а това става само и единствено с желанието и помощта на учителя. Той е двигателят на успеха и мотивацията на ученика. Бяхме вдъхновени от идеята да провокираме интерес в малките, прекрасни математици, петокласниците, към географията, но през призмата и любовта им към математиката. Ние реализирахме тази идея като открит урок пред родители и представители на РУО – гр. Варна.

Нашето пътешествие започва от България, през която преминава меридиан 25° и.г.д и достига до Антарктида. Оттам през 155⁰ меридиан з.г.д се прибираме към началната ни точка.

Пътуването е с нетрадиционно превозно средство балон, а усещането за това е с помощта на видеоклипове, които ни показват части от местата, които посещаваме снимани от високо.

Спираме на 5 спирки, толкова колкото са и екипите във всеки 5 клас.

Учениците имат предварителна задача, всеки отбор да намери г.ш. и г.д. на точка от картата на света (задача 1). При правилно решаване на задачата, всяка точка показва спирка от пътешествието. Така в началото на часа заедно определяме и сглобяваме маршрута на пътуването.

Направени са работни листове за всяка спирка от маршрута на пътешествието, които включват задачи по математика и география. Те са поставени в папки в Дигиталната стая на всяка маса, по време на часа децата да могат лесно да отворят и работят върху тях. След спрявянета със задачата, всеки отбор получава оценка от 2 до 6. На всяка маса има и интерактивна карта със спирките, ако се наложи да бъде използвана от учениците, за да им е лесно и не се ровят в интернет.

Всеки работен лист за съответната спирка се отваря след пристигане на мястото.

Урокът протече в следният сценарий:

Първо проверихме поставена задача и уточнихме спирките на пътешествието. Поставихме темата, обяснихме защо го правим, на екрана течеше презентация и се отправихме към нашето пътуване. На всяка спирка пускахме кратко филмче за мястото, около 1 – 2 минути придружено с разказ на учител, след което учениците работеха по екипи върху задачите от работните листи.

Урокът премина много емоционално, завърши със светнали и щастливи очи от общата работа. Учениците показаха комуникативни умения, умения за активно слушане, за зачитане чуждото мнение, както и умение за признаване на грешки. Всички деца бяха мотивирани да използват знанията и уменията си от двете научни области, за да покажат на родителите си, колко много са научили до тук и те трябва да се гордеят с тях. Техническите средства, които използвахме при реализацията на урока спомогнаха за развитието на техните дигитални умения като бързина и точност.

Всеки час, когато учителят забележи този незабравим пламък в очите, емоция, от смесени чуства на радост, победа, яд от неуспех и хъс за реванш, безброй въпроси, е една сбъдната мечта. Той е успял, направил е урокът различен и интересен – достигнал е до ученика. Кой учител не мечтае за това?

Автори: Десислава Темелкова и Цветелина Пеева

Публикувано от Spasimir

Сподели

Снимка на деня

Родният дом на империатрица Жозефина - жената на Наполеон Бонапарт , о-в Мартиника

ггф