тестове

Настоящата игра е посветена на Горнотракийската низина. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на екологичните катастрофи по света. Успех!

Започни

Настоящият тест е посветен на географията на трите прибалтийски републики – Литва, Латвия и Естония. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на германската столица Берлин. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на планината Витоша. Успех!

Започни

Автор на теста е Ивайло Тотев, докторант във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Успех!

Започни

Автор на теста е Ивайло Тотев, докторант във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Успех!

Започни

Автор на теста е Ивайло Тотев, докторант във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Успех!

Започни

Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на Черно море. Успех!

Започни

Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Страници

ггф