Обучение на учители

Обучението на учителите по география и икономика с цел подобряване на професионалната им квалификация е аспект от образователната ни мисия. От 2018 г. осъществява квалификационни обучения на учители. Ние вярваме, че работата с учителите и инвестирането в тяхната професионална квалификация е първостепенно значение за успеха на българското образование. Ето защо основен акцент от нашата дейност е организирането на обучения с иновативно съдържание и практическа насоченост. 

През 2020 г. акцент в нашата програма за обучение на учители е реализирането на проекта Наука, арт и технологии в образованиетореализиран чрез подкрепата на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за по-добър живот” в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум. В рамките на обучението учителите ще имат възможността да повишат своята професионална квалификация чрез усвояването на разнообразни подходи и полезни практики в интердисциплинарното съчетаване на науката, изкуството и технологиите в учебния процес с цел подобряване на работата в клас и развиването на извънкласни дейности. Като част от обучението учителите ще получат набор от разработени идеи за практически занимания, тематично обвързани с учебния материал в основното образование.

Чрез реализирането на проекта „Поколение на иновациите“ от програмата „Ти и Lidl за по-добър живот“ в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и „Български дарителски форум“ през февриари 2018 г. нашият екип успя да обучи безплатно 71 преподаватели от цялата страна. Акцент в обучението бе ефективното прилагане в обучението по география на различни технологични приложение, достъпни безплатно през компютър, таблет или смартфон. 

В партньорство с „Център за иновации и компетентности“ от 2018 г. нашата организация осигурява обучения за предоставяне на квалификационни кредити на учителите по география и икономика. Тематиката на обученията е свързана със засилването на ролята на логическото мислене при обучението по география. Двата сертифицирани курса за квалификационно обучение са „Изграждани на логическо мислене при обучението по социално-икономическа (обществена) география“ и „Изграждане на логическо мислене при обучението по природна география“.

За повече информация свържете с нас чрез страницата ни за контакти.

ггф