стара планина

Двойките са загнездили на специални платформи, поставени от природозащитниците и са част от дългосрочна програма за завръщане на вида. Тя започва преди десетилетия, с първите идеи и дейности за възстановяване на едрите видове лешояди, като част от международна програма и Балкански план за реинтродукция.

Водопадът Райското пръскало през зимата

Огромно зимно слънце над Дряновския Балкан

Из Стара планина, недалече от гара Кръстец

С колело към Обов връх (2033 m) – най-западният двухилядник на Стара планина – Чипровска планина

Водопадът Райското пръскало (124,5 m) в Стара планина

Есен в гората, Стара планина

„Когато снимаш цветно, но природата ти дава черно-бяло“ - 2. място в национален географски конкурс (България)

Надяваме се, че всеки, който облече тази тениска, ще усети силата на Планината и ще посвети колкото се може повече време от идващото лято на нея!

Водопадът Скакля край с. Заселе в Искърския пролом

Хижа „Паскал“ в Стара планина

Връх Издремец (1492,6 m) - втори по височина в Голема планина

При вр. Ботев в Стара планина

Стара планина служи не само за гръбнак на България, а дава името на целия Балкански полуостров. Тест от Христо Кичиков, учител по география и Павел Вълчев от Габрово. Успех!

Започни

Стара планина служи не само за гръбнак на България, а дава името на целия балкански полуостров. Тест от Христо Кичиков, учител по география и Павел Вълчев от Габрово. Успех!

Започни

Страници

ггф