Географиада 2019 – Квалификационен кръг

УКАЗАНИЯ ЗА ОТБОРИТЕ:

Квалификационният кръг съдържа тестови задачи от различен тип за 300 т. Кръгът е с времетраене от 70 мин. През това време отборът обсъжда въпросите и попълва отговорите си върху предоставена бланка за отговори. Участниците могат да пишат върху теста, ползвайки го за чернова. Само отговорите върху бланката ще бъдат проверявани. Допуска се работа само със синя или черна химикалка. По време на теста участниците трябва да са с напълно изключени електронни (мобилни) устройства. Не се разрешава използването на каквито и да е било помощни средства (книги, атласи, справочници, записки и т.н.). В случай на поправка при сгрешен отговор – ясно се отбелязва кой отговор трябва да се приеме за верен от проверяващите. Не се допуска повече от една поправка на въпрос. При въпроси с четири възможни отговора (А, Б, В, Г) в бланката се посочва буквата пред правилния отговор. Участниците нямат право да напускат залата по времето на теста.

ОТГОВОРЕТЕ НА ЗАГАДКИТЕ:

1. Най-голямата по площ планина в Краище (около 630 km2), се намира до Земенска планина, отделена на запад от нея чрез едноименния пролом. На изток достига до Радомирската, Дупнишката и Бобовдолската котловина. Първенецът на планината е вр. Виден (1478 m). Коя е тази планина? (4 т.)

2. Залив в североизточната част на Северна Америка, отделен от Атлантическия океан чрез п-ов Лабрадор и едноименния проток. В най-дълбоко вдадената част, врязваща се на 1050 km, се обособява по-малкият залив Джеймс. Площта на акваторията е 1,23 млн. km2. В този залив се вливат редица речни течения – р. Саскачеван, Нелсън, Олбъни и др. Кой е търсеният залив? (4 т.)

3. Полуостров в южната част на Балканския п-ов. Свързан е с континента чрез тесния Коринтски провлак, където се врязва едноименният залив с прилежащия канал. Полуостровът обхваща 21 хил. km2 площ и се характеризира с много силно разчленена брегова ивица. Климатът е субтропичен, растителните съобщества са вечнозелени и твърдолистни. Кой е търсеният полуостров? (4 т.)

4. Ниски планини, разположени на най-големия полуостров, вдаващ се в Черно море и носещи неговото име. Най-висока точка е вр. Роман Кош (1545 m). Считат се за разклонение на Кавказките планини. Северното подножие е заето от естествена степна растителност, а южното – от влажна субтропична гора. Кои са тези планини? (4 т.)

5. Водещият стопански център на о. Хокайдо. Градът е с население 1,9 млн. д. и е на четвърто място по показателя в страната, като концентрира 30% от стопанския и демографския потенциал на Хокайдо. В него живеят представители на народа „айну“. Градът е домакин на Зимните олимпийски игри от 1972 г. Кой е този град? (4 т.)

6. Полуостров в Югоизточна Азия, свързан с Индокитай чрез широкия до 44 km провлак Кра. Площта на полуострова е 239 хил. km2. Територията се вклинява между Андаманско (на запад) и Южнокитайско (на изток) море. На юг чрез протоци полуостровът се разделя от о. Суматра и Сингапур. Кой е този дълъг и тесен полуостров? (4 т.)

ОТГОВОРЕТЕ НА ВЪПРОСИТЕ:

7. При работа с карта в М 1:760 000 е измерено, че разстоянието между областните центрове Разград и Търговище е 5 cm. Колко километра е действителното разстояние? (3 т.)

8. Коя от посочените двойки с планински първенци в България има най-голяма относителна разлика в надморските си височини (538 m)? (6 т.)

А) Мусала – Вихрен;

Б) Вихрен – Ботев;

В) Ботев – Руен;

Г) Руен – Гоцев връх.

9. Коя двойка „скален феномен – природногеографска област“ e правилна? (3 т.)

А) „Сините камъни“ – Средногорска;

Б) „Белинташ“ – Тракийско-Странджанска;

В) „Чудните скали“ – Старопланинска;

Г) „Кътински пирамиди“ – Краищенска.

10. Кой е факторът за развитие на туризма в старопланинските села Шипково и Чифлик? (3 т.)

А) възрожденска архитектура;

Б) планински екопътеки и ски писти;

В) балнеолечебни извори;

Г) пещери и причудливи скални форми.

11. Кой е най-големият по брой население град в Европейския съюз с население над 1,8 млн. души (към 2019 г.), който не е столица на държавата си? (6 т.)

А) Солун;

Б) Хамбург;

В) Мюнхен;  

Г) Милано.

12. В коя посока е изграден мостът „Нова Европа“ спрямо град Видин? (6 т.)

А) югозапад;

Б) югоизток; 

В) северозапад;

Г) североизток.

13. Есперанто е името на изкуствен спомагателен международен език, създаден в края на XIX век. В България на негово име са кръстени няколко обекта - хижа във Витоша планина и екопътека в Люлин планина. Има и природен обект, който носи същото име. Какъв обект от българската природа се казва Есперанто? (6 т.)

А) остров;

Б) река;

В) връх;

Г) езеро.

14. В кой континент се намират Каскадните планини? (3 т.)

А) Северна Америка;          

Б) Африка;   

В) Австралия;          

Г) Антарктида.

15. Какво представлява обектът блок „Хан Аспарух“? (6 т.)

А) рудно поле в Родопите; 

Б) проучвателна зона в шелфа на Черно море;   

В) въглищен басейн в Горнотракийската низина;          

Г) находище на шистов газ в Добруджа.

16. В коя държава се намира историко-географската област „Пръстенът на кафето“? (4 т.)

А) Етиопия;  

Б) Бразилия; 

В) Коста Рика;         

Г) Колумбия.

17. Кои два града на Балканския полуостров са били домакини на олимпийски игри? (6 т.)

18. Какъв обект е Манитулин с площ от 2766 km2? (5 т.)

А) езеро на остров;              

Б) остров в езеро;     

В) езеро в пустиня;             

Г) пустиня на остров.

19. От кои две бивши държави е съставена Обединена република Танзания? (6 т.)

20. Хонконг е бил владение на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, а Макао - на… (4 т.)

А) Кралство Испания;

Б) Кралство Нидерландия;

В) Република Португалия;

Г) Република Франция. 

21. Кое езеро се включва в групата на Големите американски езера, независимо от относително по-малките си размери спрямо останалите (1114 km2)? (6 т.)

22. На коя държава принадлежат Каймановите острови, разположени в Карибско море? (5 т.)

А) САЩ;

Б) Кралство Испания; 

В) Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия;

Г) Република Франция.

23. Коя от държавите има площ, близка до тази на Балканския полуостров? (5 т.)

А) Кралство Швеция;

Б) Кралство Испания;

В) Федерална република Германия;

Г) Република Франция

24. Еоличните процеси са причина за образуването на сърповидните дюни в пустинните области. Как се наричат тези пясъчни форми на релефа? (6 т.)

25. Кое от посочените полезни изкопаеми се използва в черната металургия? (4 т.)

А) боксит;

Б) медна руда;

В) манганова руда;

Г) перлит.

26. Терминът „комасация” е процес на: (6 т.)

А) уедряване на земеделските земи;

Б) преминаване на държавна собственост в частна;

В) връщане на собствеността;

Г) възстановяване продуктивността на земите.

27. Ако пътувате с влак от София за Бургас, през кой от градовете няма да преминете? (4 т.)

А) Чирпан;

Б) Пещера;

В) Пазарджик;

Г) Карнобат.

28. Източният бук е характерен за растителната покривка на: (4 т.)

А) Странджа;

Б) Пирин;

В) Средна гора;

Г) Витоша.

29. Сиенитът е магмена интрузивна скала, а какъв е произходът на риолита? (4 т.)

А) седиментен произход;

Б) магмен ефузивен произход;

В) метаморфен произход;

Г) магмен интрузивен произход.

30. Туристи решават да пътуват от Комотини за древното светилище Перперикон. През кой ГКПП е най-краткият път между двата обекта, през който могат да преминат с автомобила си? (6 т.)

31. Манастирските възвишения са разположени между… (5 т.)

А) Светиилийските възвишения и Сакар;

Б) Бакаджиците и Сакар;

В) Странджа и Дервентските възвишения;

Г) Източните Родопи и Чирпанските възвишения.

32. Корейският полуостров е разположен между: (3 т.)

А) Източнокитайско и Жълто море;

Б) Японско и Жълто море;

В) Южнокитайско и Източнокитайско море;

Г) Охотско и Японско море.

33. На коя река е разположена столицата на европейска държава с площ над 312 хил. km2 и население над 38 млн. души? (6 т.)

34. Кой е вторият по големина (брой население) град в Сливенска област? (4 т.)

35. Кое е най-северното селище в България? (7 т.)

36. Кой е третият по височина връх на България (2908 m)? (4 т.)

А) Бански Суходол;

Б) Мальовица;

В) Ибър;

Г) Кутело.

37. Географският обект Муласен е: (4 т.)

А) висок вулкан в Малайския архипелаг;

Б) ледник в Исландия;

В) най-висок връх на Пиренейския полуостров;

Г) ледниково езеро в Швеция.

38. Коя е втората по височина планина в света? (4 т.)

39. Как се оценява степента на покриване на небето с облаци? (3 т.)

А) в балове;

Б) в градуси;

В) в промили;

Г) в проценти.

40. Как се нарича процесът на сгъстяване на водните пари и преминаването им в течно състояние – водни капчици? (3 т.)

41. Столицата на Кралство Мароко е разположена в: (3 т.)

А) Южното и Източното полукълбо;

Б) Южното и Западното полукълбо;

В) Северното и Източното полукълбо;

Г) Северното и Западното полукълбо.

42. Кой град е по-близко до Екватора? (4 т.)

А) Каракас                 или                 Б) Ла Пас

43. Мястото, където възниква земният трус се нарича: (4 т.)

А) магнитуд;

Б) хипоцентър;

В) сеизмограф;

Г) епицентър.

44. С кое море на юг граничи Адриатическо море? (4 т.)

45. Разгледайте разположението на буквите (хоризонтално и вертикално) и открийте 11 столици на държави. Срещу откритата столица поставете името на съответната страна. (22 т.)

ОТГОВОРЕТЕ НА ВЪПРОСИТЕ, СВЪРЗАНИ С ИЗОБРАЖЕНИЯТА:

46.1. Кой климатичен пояс характеризира климатограмата? (5 т.)

46.2. Коя природна зона е характерна за този климатичен пояс? (5 т.)

47. Реките Парана и Уругвай образуват общ естуар.

47.1. Как се нарича той? (3 т.)

47.2. В кой голям воден басейн се влива естуарът? (3 т.)

47.3. Коя е столицата, която разпознавате на сателитното изображение? (4 т.)

48.1. Коя островна група разпознавате на изображението? (5 т.)

48.2. Кои две морета обграждат островната група? (6 т.)

48.3. Какъв тип бряг разпознавате? (4 т.)

48.4. Територия на коя държава са показаните острови и полуострови? (3 т.)

49. Край кое находище на полезни изкопаеми в Горнотракийската низина се наблюдават най-големите нарушения от антропогенна дейност спрямо природната среда в България? (5 т.)

50. От двете страни на родопски язовир – при опашката и при стената, са разположени два града.

50.1. Кой е язовирът? (5 т.)

50.2. Кои са градовете? (8 т.)

51. Показано е сателитно изображение на р. Дунав и остров Ветрен.

51.1. Какъв е произходът на острова? (5 т.)

51.2. Кое е езерото южно от реката? (5 т.)

52. Коя столица е разположена в най-голямата делта на света? (5 т.)

53. Националният флаг е на държава, разположена между езерото Чад и Гвинейския залив.

53.1. Коя е държавата? (4 т.)

53.2. Коя е столицата на държавата? (4 т.)

Географиада - Квалификационен кръг 2018 г.

Географиада - Квалификационен кръг 2017 г.

Географиада - Квалификационен кръг 2016 г.

Публикувано от Spasimir

Сподели

Снимка на деня

Панорамата от кулата на Джото, Флоренция

ггф