VI географски фестивал - Велико Търново, 2020

Шестото издание на Българския географски фестивал ще се проведе в периода 8-10 май 2020 г.