Разходка с изненади – 2019

Разходка с изненади – 2019

Образователен текст в рамките на обиколката с гидове в Стара Загора:

 

Позиция 1

От тази площадка се разкрива прекрасна гледка към културния център на Стара Загора – Библиотеката, Историческият музей, Художествената галерия, Градският театър и опера се намират около пространството с руините на античната Августа Траяна. Това пространство е било предвидено да бъде градски площад, но когато започват благоустройствените дейности през 80-те години на ХХ век се откриват руините на римското селище. Градът остава без свой главен площад, но пък се сдобива с антична част.

Всъщност Августа Траяна е названието на античния град в римската провинция Тракия, който днес е Стара Загора. През 106 г. император Траян дава на град Берое права за самоуправление и го прекръства на Августа Траяна. Градът се превръща във втория най-голям икономически, административен и културен център в провинцията след Филипопол. Първото писмено споменаване на града е като „Града на Траянците“ в запазен надпис от 152 г. във връзка с изграждането на система от укрепления от император Антонин Пий. Известният римски историк Амиан Марцелин пише: „Големите градове Филипопол и Августа Траяна, които в древността се наричали Евмолпиада и Берое, красят провинция Тракия“.

За последно градът се споменава като Августа Траяна на 25 септември 378 г. в постановление от името на императорите Валент, Грациан и Валентиниан II, запазено в Кодекса на Теодосий. В него се разглеждат въпросите за представителните сгради, оставени да се рушат поради нехайство.

Позиция 2

Стара Загора се намира на южния склон на Сърнена Средна гора, която се вижда в северна посока спрямо нашето място. Сърнена Средна гора заема планинския и хълмист релеф, който се простира между долините на реките Стряма на запад и Тунджа на изток. На север достига до южните части на Карловската, Казанлъшката и Сливенската котловина и Межденишкия пролом на река Тунджа, а на юг склоновете ѝ постепенно затъват в Горнотракийската низина и Ямболското поле. Чрез планинския праг Стражата (Кръстец) на север се свързва с Калоферска планина, дял от Стара планина. В миналото планината е наричана от османлиите Караджа Даг.

В планината могат да бъдат обособени три дяла: Братански, Кортенски и Чирпански. Между долината на река Стряма на запад и Змейовския проход (430 m) на изток с долината на река Бедечка се простира планинското гърбище на Братанския район. Над него се откроява най-високият и личен връх на Сърнена гора – Братан (1236 m). На изток от Змейовския проход и долината на река Бедечка до завоя на Тунджа северно от Ямбол се простира постепенно понижаващо се било и стесняващият се обхват на Кортенския хълмист район. Тук най-високата точка е връх Морулей (895,2 m). Неговият орографски обхват е особено малък на изток от Кортенския проход, където завършва с най-източния връх на планината – Зайчи връх (Таушантепе - 256,7 m). На юг от Братанския район между долината на Брезовска река и градовете Стара Загора и Чирпан се простира районът на Чирпанските възвишения с максимална височина връх Китката (651 m).

Цялата планина попада във водосборния басейн на река Марица, като от нея извират множество леви притоци на Марица – Свеженска (приток на Стряма), Сребра, Брезовска, Омуровска (с притока си Новоселска река), Текирска, Старата река, Меричлерска, Мартинка и Сазлийка (с притоците си Азмака, Бедечка и Кумруджа) и двата десни притока на Тунджа – Турийска река и Гюрля. През планината са прокарани няколко канала за вода през тунели, прехвърлящи води от басейна на р. Тунджа към басейна на р. Сазлийка. Такъв процес наричаме деривация - когато вода от един речен басейн се прехвърля към друг речен басейн.

Позиция 3

Сега се намираме пред сградата на гимназията за преподаване на чужди езици „Ромен Ролан“. Тя носи името на френския писател и носител на Нобелова награда за литература през 1915 г. за творбата си „Жан Кристоф“. Романът му „Жан Кристоф“ се състои от 10 книги и е най-големият познат роман досега, преведен на много езици. Има активна позиция по редица политически въпроси и проблеми на света. Поддържа кореспонденция с Лев Толстой, Максим Горки, Махатма Ганди, Алберт Айнщайн и др.

На това кръстовище могат да се видят малко от запазените старинни къщи в града. Опожаряването на Стара Загора в хода на Руско-турската освободителна война 1877 - 1878 г. е унищожило практически целия град. Единствената сграда, която се е запазила до наши дни е сградата на Ески джамия или наричана още Джамия на Хамза бей – изградена през 1409 г.

Повечето старинни сгради в града са построени в първата половина на 20-ти век и са представители на различни модерни за времето си архитектурни стилове – необарок, модернизъм, неокласицизъм и сецесион.

Позиция 4

Част от историческото наследство на Стара Загора е запазеният географски модел, изграден от ученици през 60-те години на 20-ти век. Това е бил техният подарък за учителя им по география, когото много са уважавали и почитали. Моделът включва земите на България, Северна Гърция с части от Егейско море, Европейска Турция, Западните покрайнини, Румъния с Карпатските планини, крайбрежието на Черно море, Мраморно и Азовско море с Кримския полуостров, Голям и Малък Кавказ, части от полуостров Мала Азия с Понтийските планини и Анадолското плато. В детайлния географски модел могат да се видят географски обекти като полуостров Халкидики с разклоненията си Касандра, Ситония и Света гора, островите Тасос и Самотраки, Перекопският провлак, свързващ Кримския полуостров с континентална Европа, Керченският проток, свързващ Азовско и Черно море и много други. Хипсометрията на релефа е допълнително онагледена с цветове, които в момента са силно избледнели.

Друго място в България, където има подобен релеф, но в по-добро състояние и само обхващащ българските земи, е град Дряново.

Позиция 5

Гимназията по архитектура носи името на чеха Любор Байер. В града на негово име са кръстени улица и изложбена зала. Старозагорци почитат архитекта от Австро-Унгария. След опожаряването на града от османските войски изграждането буквално е започнало от нулата. Дори старите улици не са били запазени. Байер поема тежката задача да подготви план за регулация на изгорелия град и изготвя градоустройствен план, представляващ правоъгълна шахматна планировка, характерна за големите градове в Америка. Тази модерна за времето си постъпка определя прозвището на Стара Загора като „Град на правите улици“. Планът е одобрен от правителството на Източна Румелия на 27 август 1879 г. и на 5 октомври 1879 г. Александър Богориди полага първия камък на новия град. Любопитен факт е, че Байер предлага регулационни планове за улиците на Нова Загора и Казанлък. Разработва и план на град Кюстендил.

Позиция 6

Историческият музей на Стара Загора се намира в модерна сграда, представляваща по форма пясъчен часовник. Това е символ на времето, което изтича непрекъснато. Уникални са експонатите костен идол и мраморна антропоморфна фигурка (V хил. пр.н.е.), шлем-маска, сарматски меч, златна огърлица, лантерни, стъклена фиала с танцуваща жена, мраморна статуя на Орфей от античната епоха, каменна плоча на лъвица с лъвче от XI в., препис на Паисиевата „История славянобългарска“ и др.

Историческият музей администрира и музейната експозиция „Неолитни жилища“, създадена през 1979 г. В обособения музеен обект може да се видят 2 жилища от новокаменната епоха на територията на Стара Загора. Всяко от помещенията е разполагало със собствено огнище и спалня.

В сградата на музея са представени останките на двете жилища заедно с техния пълен инвентар – пещи за изпичане на хляб, ръчни мелници за стриване на зърно, керамични съдове и др. В музея е изложена постоянна експозиция „Праисторическото изкуство в Старозагорско“. Според специалисти от Регионален исторически музей - Стара Загора, жилищата са от VI хилядолетие пр.н.е. и са най-добре запазените и с най-богат инвентар в Европа.

Позиция 7

Стара Загора се гордее със своите паркове. Сега се намираме в парк „Пети октомври“, а в северната част на града се намира парк „Митрополит Методий Кусев“ (по-често наричан Аязмото). Паркът на Аязмото е създаден на 28 февруари 1895 г. от митрополит Методий Кусев под името „Св. княз Борис-Михаил“ („Аязмото“) и е символ на Стара Загора. До началото на XIX век на това място се е простирала дъбова гора, но е била изсечена от османските власти, за да се осигури безопасно пребиваване на султанския везир, отседнал в Ески Заара по време на обиколката си из Османската империя. Ерозионните процеси измиват почвата и превръщат мястото в гол скалист и безводен хълм. По време на социалистическия режим официално е преименуван на Парк „Ленин“, но жителите на града продължават да го наричат Аязмото.

Ентусиазираният Методий Кусев среща редица пречки в осъществяване на идеята си да превърне голия баир над града в модерен парк. Той започва да изпраща писма до православни манастири и църковни общности в различни краища на света с молба за изпращането на семена на най-различни дървесни видове. Лично надзирава каруците с фиданки, някои от които пристигат от Егейско море и Мраморно море, а някои от засадените от него дървета са живи и до днес.

Подходящите климатични условия в Стара Загора позволяват навсякъде из града да благоденстват редица топлолюбиви дървесни видове като див рошков, магнолия, ливански кедър, лаврово дърво, кипарис, райска ябълка, смокиня, нар, южна копривка, конски кестен, бадем, хинап, чемшир и др. Действително климатът в града е близък до средиземноморския. Средната денонощна температура за станцията е в следните параметри: най-висока е през юли 24,0оС, а най-ниска през януари 1,0оС. Средната стойност за годината е 12,0оС. Годишната сума на валежите при станция Стара Загора е 628 мм.

Позиция 8

Тук отправяме поглед към античния форум на Августа Траяна – с величествените мраморни колони, свидетелстващи за славните времена на Древния Рим. И ако в древността всички пътища са водили до Рим, то днес старозагорци смятат града си за център на вселената – да, с това мото шеговито се нарича наследникът на Берое, Августа Траяна, Верея, Иринополис, Боруйград и Ески Заара... На 196 m надморска височина, 42 градуса и 26 минути на север от Екватора и 25 градуса и 39 минути източно от Гринуичкия меридиан.

С това нашата Разходка с изненади, част от петото издание на Българския географски фестивал, приключва. Сега се връщаме в сградата на Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ като пресечем една от главните улици на града – „Генерал Столетов“.

Въпроси към учениците в рамките на теста:

ИНСТРУКЦИИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ:

  • Тестът включва 42 тестови въпроса за 30 мин. Максималният брой точки е 200.
  • По време на писмената част учениците нямат право да говорят помежду си, да използват своите записки или да използват мобилни и други електронни устройства.
  • Нарушаването на това условие ще доведе до дисквалификация от състезанието.
  • Учениците работят само със собствена синя или черна химикалка.
  • УЧЕНИЦИТЕ ПОПЪЛВАТ ОТГОВОРИТЕ СИ В СПЕЦИАЛНА БЛАНКА!!!
  • При въпроси с изброяване на А, Б, В, Г отговори, имайте предвид, че верният отговор е само един. В бланката запишете само буквата на отговора, който приемате за верен.

1. Как се казва училището, в което се провежда тестът? (1 т.)

2. Кое по ред издание на географския фестивал се провежда през 2016 г.? (2 т.)

3. Коя улица се намира от южната страна на училището-домакин на състезанието? (3 т.)

4. Коя е правилната хронологична последователност на обектите, които посетихте? (4 т.)

А) регионална библиотека – географски релефен модел – езикова гимназия – гимназия по архитектура – исторически музей – градски парк – мост до античен форум;

Б) регионална библиотека – езикова гимназия – географски релефен модел - гимназия по архитектура – исторически музей – градски парк – мост до античен форум;

В) регионална библиотека – езикова гимназия – гимназия по архитектура – географски релефен модел – исторически музей – градски парк – мост до античен форум;

Г) регионална библиотека – езикова гимназия – гимназия по архитектура – географски релефен модел – градски парк – исторически музей - мост до античен форум.

5. В каква посока спрямо Античния форум на Августа Траяна е билото на Караджа Даг? (5 т.)

6. Кои са трите основни дяла на Сърнена Средна гора? (9 т.)

7. Какъв географски обект е Морулей? (4 т.)

8. Кой римски император дава права на античния град Берое да се самоуправлява през 106 г.? (2 т.)

9. Как се нарича римската провинция, в която Берое и Филипопол са най-големи градове? (2 т.)

10. Какви са Валент и Грациан? (2 т.)

А) византийски военачалници           Б) тракийски жреци

В) римски императори                        Г) известни гладиатори

11. В Кодекса на Теодосий (378 г.) е описано, че сградите в Августа Траяна се рушат поради... (3 т.)

А) нехайство                                         Б) старост

В) варварски набези                             Г) корупция

12. Кой рид свързва Сърнена Средна гора с Калоферска планина? (4 т.)

13. Колко метра е висок връх Братан? (4 т.)

14. Къде се намира връх Китката (651 m)? (4 т.)

15. Към отточната област на кое море са реките Сребра и Омуровска? (5 т.)

16. Какво представлява деривацията? (6 т.)

17. Каква награда е спечелил Ромен Ролан? (4 т.)

18. С кой известен политик е водил кореспонденция Ромен Ролан? (3 т.)

А) Уинстън Чърчил                              Б) Адолф Хитлер

В) Махатма Ганди                                Г) Мао Дзедун         

19. Какво е „Жан Кристоф“? (2 т.)

А) роман                                              Б) поема

В) опера                                               Г) балет

20. Колко години преди Колумб за пръв път да достигне до Америка е построена джамията на Хамза бей в Ески Заара? (8 т.)

21. Избройте архитектурни стилове, характерни за за архитектурата на Стара Загора в първата половина на ХХ век. (8 т.)

22. Напишете обекти, които са показани на релефния географски обект в Стара Загора: (26 т.)

Самотраки, Понтийски пл., Алпи, Тасос, Крит, Адриатическо море, Мраморно море, Планина Пинд, Кримски пл., Азовско море, Аралско море, п-ов Халкидики, п-ов Пелопонес, п-ов Истрия, Анадолско плато, Памир, Рейн, Кавказ, Карпатски пл., Висла, Дунав, Дон, Днепър

23. Кои са трите разклонения на полуостров Халкидики? (9 т.)

24. Кой провлак свързва Кримския полуостров с континентална Европа? (7 т.)

25. Кой проток свързва Азовско море с Черно море? (7 т.)

26. В кой български град има голям подобен релефен географски модел на българските земи? (3 т.)

27. Какъв е по етнически произход Любор Байер? (3 т.)

28. В благоустройството на кои други градове участва Байер освен в Стара Загора и Казанлък? (4 т.)

29. Кой държавник полага първия камък за възстановяване на Стара Загора след опожаряването през 1877 г.? (6 т.)

30. Планировката на Стара Загора е характерна за големите градове на: (2 т.)

А) Азия                                                            Б) Америка

В) Европа                                                        Г) Африка

31. Кое твърдение е вярно? (4 т.)

А) Историческият музей администрира и музейната експозиция „Палеолитни жилища“;

Б) Любор Байер е работил в Източна Румелия;

В) Историческият музей на Стара Загора има формата на спирала;

Г) Учители изграждат релефния географски модел в Стара Загора.

32. Какво е изобразено на каменна плоча в Историческия музей на Стара Загора? (2 т.)

А) кобила с конче                                           Б) вълчица с вълче

В) слоница със слонче                                   Г) лъвица с лъвче

33. На кой български владетел е кръстен при своето създаване през 1895 г. парк „Митрополит Методий Кусев“, наричан Аязмото? (4 т.)

34. Името на кой политически лидер е носил парк Аязмото? (4 т.)

А) Йосиф Сталин                                           Б) Владимир Ленин

В) Георги Димитров                                      Г) Димитър Благоев

35. Каква гора е имало на хълма на Аязмото преди тя бъде изсечена в началото на 19-ти век? (4 т.)

А) букова                                                         Б) брястова

В) дъбова                                                         Г) габърова

36. Каква е причината гората от въпрос №35 да бъде изсечена? (4 т.)

А) чумна епидемия                                        Б) военна кампания

В) посещения на управник                            Г) болест по дърветата

37. Кой процес, свързан с релефа, се активизира след изсичането на гората? (6 т.)

38. От крайбрежията на кои две морета пристигат каруци с фиданки, които Методий Кусев засажда в новоуредения от него парк? (6 т.)

39. Кой вид топлолюбиво дърво не се среща из парковете и дворовете на къщите в Стара Загора? (2 т.)

А) магнолия                                                    Б) лаврово дърво

В) хинап                                                          Г) маслина

40. На колко градуса географска ширина и географска дължина е разположен град Стара Загора? (6 т. )

41. От какви скали са изградени мраморните колони на Античния форум на Августа Траяна? (4 т.)

А) седиментни                                                Б) метаморфни

В) ефузивни магмени                                     Г) интрузивни магмени

42. Колко е количеството на валежите в Стара Загора средно за една година? (3 т.)

А) ок. 300 mm                                                 Б) ок. 600 mm

В) ок. 800 mm                                                  Г) ок. 1200 mm         

Класиране по възрастови групи:

5. клас 

първо място: Янис Иванов, Стара Загора 

второ място: Имануил Горанов, Вършец 

трето място: Калоян Димитров, Горна Малина

6. клас 

първо място: Ивайло Жеков, Стара Загора 

второ място: Виктория Кънева, Казанлък 

трето място: Николета Стойнова, Казанлък

7. клас  

първо място: Георги Йорданов, Варна

второ място: Росен Разпопов, Пловдив; Симона Илиева, Стара Загора 

трето място: Цветелин Киров, Русе

8. клас 

първо място: Даниел Димитров, Варна 

второ място: Станислав Тодоров, Кула 

трето място: Ангел Иванов, Търговище

9. клас 

първо място: Калоян Вешев, Русе

второ място: Николай Колев, Ямбол

трето място: Владислав Стефанов, Варна

10. клас 

първо място: Теодор Костов, Варна

второ място: Боян Петров, София 

трето място: Пресиян Андрейчев, Варна; Антонио Георгиев, Благоевград

11. клас 

първо място: Снежана Стоянова, Добрич

второ място: Деляна Райкова, Ямбол

трето място: Дарияна Трифонов, Търговище; Кристиян Кръстев, Варна

12. клас 

първо място: Дилян Пенев, Варна 

второ място: Калоян Стоянов, Шумен

трето място: Ивани Димитрова, Враца

Разходка с изненади - 2018

Разходка с изненади - 2017

Разходка с изненади - 2016

Разходка с изненади - 2015

Публикувано от Spasimir

Сподели

Снимка на деня

Панорамата от кулата на Джото, Флоренция

ггф