Тестове

Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география. Информацията за въпросите е заимствана от бюлетина на Института по пазарна икономика (брой 1166) в статията„ Дължина на републиканските пътища по общини” .

Започни

Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география.

Започни

Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география. Информацията за въпросите е заимствана от книгата „Природна география на континентите” с автори Румен Пенин и Димитър Желев. Успех!

Започни

Тестовата игра е посветена на историко-географската област Краище и територията ѝ, попадаща в България. Автор на въпросите е Боян Петров. Успех!

Започни

Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география. Информацията за въпросите е заимствана от книгата „Природна география на континентите” с автори Румен Пенин и Димитър Желев, изд. Атласи, 2023 г. Успех!

Започни

Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Автор на тестовата игра е Станчо Генчев, учител по география. Информацията за въпросите е заимствана от книгата „Води на Земята” с автор Емил Гачев, УИ „Неофит Рилски”, Благоевград, 2021 г. Успех!

Започни

Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Автор на тестовата игра е Станчо Генчев, учител по география. Информацията за въпросите е заимствана от вестник Капитал, бр. 39, 2023 г. Успех!

Започни

Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Автор на тестовата игра е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Страници

ггф