Земя

Промените в климата в периода 1850 до 2016 по сезони в световен мащаб са визуализирани по доста впечатляващ начин.

Площта на сушата на Земята за последните 30 години се е увеличила с 58 хил. кв. км., свидетелстват разчетите на института Deltares.

Депресията Данакил в Етиопия е „най-неземната“ зона на Земята, твърдят учени от научната общност Europlanet, които описват най-малко три екстремни екосистеми, съществуващи там, подобни на живот на други планети.

Учени са анализирали сателитни фотографии на облачни покривки, заснемани два пъти на ден в продължение на 15 години в почти всеки квадратен километър на Земята, за да изследват многообразието от околни среди на планетата.

Невадаит

Редките минерали отличават Земята от всички други планети, според учени, които са създали първата система за категоризирането им.

Бутилката ви от „Кока-кола” ще надживее вашите пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра внуци.

Възможно е следващата ледена епоха да се отложи с над 50 хиляди години, заради парниковите газове, изхвърлени в атмосферата от човека, посочват учени в Германия.

Снимките са направени от астронавтите, участващи в мисиите на МКС и са публикувани от НАСА.

Топенето на леда, предизвикано от глобалното затопляне може да доведе до ускоряване на въртенето на Земята и изместване на оста ѝ, посочват изследователи.

Тази седмица учени потеглят на експедиция към Индийския океан, за да се опитат пръв път да проникнат под земната кора. Изследователите искат да вземат проби от мантията на планетата, която се намира дълбоко под повърхността.

Въртенето на новородената Земя около оста ѝ вероятно е повлияло на еволюцията на гигантския океан от магма над ядрото ѝ, посочват изследователиe.

Общото количество подземна вода на планетата, която се съдържа в скалите и почвата под краката ни се изчислява на 23 млн. куб. км. Такъв обем трудно може да се онагледи, но можем да си представим, че цялата повърхност на Земята е покрита с воден пласт с дълбочина 180 м.

Фрагменти от най-древните скали на Земята, запазени непроменени дълбоко в мантията, докато не са били изхвърлени от вулканични изригвания, предполагат, че на планетата е имало вода от самото начало.

Химичният състав на Земята е напълно различен от този на скалите, които вероятно са образували планетата. Учени смятат, че са намерили отговора на тази дългогодишна загадка. Според тях постоянните сблъсъци, които са формирали планетата може да променили състава й.

Бъдещите космически пътешественици, отправящи се към комети няма да има нужда да слагат в багажа си бира или сладк Две от любимите ни слабости – алкохол и захар, вече се съдържат най-малко в една от преминаващите наблизо комети.

Страници

ггф