Древни космически сблъсъци може да се променили химичния състав на Земята

Земята се е образувала чрез акреция - процес на постепенно натрупване на късове материя вследствие на гравитационното привличане помежду им. Г