БГФ 2019

Символично лого краси географския фестивал през 2019 г.