Разходка с изненади - 2016

Разходка с изненади - 2016

ПРАВИЛА НА СЪСТЕЗАНИЕТО:
 
Индивидуалното състезание „Разходка с изненади” се проведе в неделя сутрин (17 април 2016 г., 8:00 – 10:00 ч.). Форматът на състезанието включи половинчасова разходка в градския парк „Тюлбето”. По време на разходката учениците бяха разделени в 8 групи. Всяка група ще чу една съща беседа, посветена на историко-географските особености на парка и Казанлъшкия край. След приключването на разходката учениците бяха отведени в сградата на НГПИД „Акад. Дечко Узунов”, където в рамките на 30 мин. държаха тест, посветен на географската информация, която са видели и чули по време на беседата. По време на обиколката те можеха да си водят записки, но нямаха право да използват мобилни устройства.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТЕКСТ, ПРОЧЕТЕН НА УЧЕНИЦИТЕ ПО ВРЕМЕ НА РАЗХОДКАТА:
 
ПОЗИЦИЯ 1:
 
Добре дошли в парк „Тюлбето”! Паркът се намира североизточно от Казанлък и от него се разкрива страхотна гледка към града и Казанлъшката котловина. В миналото хълмът е бил известен и с името „Пиростията”. Той винаги е бил любимо място за казанлъчани. Вероятно през древността, по времето на Одриското царство, хълмът е населен от знатна тракийска фамилия, а откритата тракийска гробница на най-високата част свидетелства за това. Самата тракийска могила е открита на 19 април 1944 г. от войници, които са копаели изкоп за противобомбено убежище в хода на Втората световна война. Откритата могила е висока 7 m и е с диаметър в основата 40 m. Откритата в нея гробница е вписана в списъка на ЮНЕСКО за Световно наследство през 1979 г. заради впечатляващите рисунки по стените. Това я прави изключително популярна туристическа дестинация наред с другите културно-исторически български обекти в списъка за световно наследство: Боянската църква, Рилски манастир, Старият град на Несебър, Ивановските скални църкви, Гробницата в Свещари и Мадарският конник. 
 
В парк „Тюлбето” растат редица дървесни видове, включително и средиземноморските видове кипарис, кедър и див рошков. В света се срещат само три вида кедър - ливански, хималайски и атласки кедър. Тези в парка са от вида на ливанския кедър. Интерес представлява дивият рошков, който през пролетта цъфти с лилави цветове. Дървото често е наричано и Дърво на Юда. Най-масово се среща белият бор. По неговите клонки могат да бъдат забелязани „гнездата” на гъсеницата процесионка. 
 
 
ПОЗИЦИЯ 2:
 
За пръв път името на Казанлък се споменава през 1420 г. върху турски надгробен камък. По-късно в различни документи градът се среща с наименованието Акджа Къзнак. Името на града придобива по-широка популярност през 1837 г., когато на посещение в Розовата долина е османският султан Абдул Меджит. След Освобождението се налага името Казанлък. 
Градът е разположен в едноименната задбалканска котловина. През него преминават Стара река и Енинска река. Самият град в наши дни има население от близо 50 000 души. Това го прави вторият по големина град в Старозагорска област и втори по големина необластен град в България (след Асеновград). 
 
Градът традиционно заема важно място в стопанството на страната. Обикновено името на Казанлък се свързва с производството на розово масло. В миналото обаче тук е процъфтявал и друг вид дейност - яхнаджийството. Това е дейност, свързана с производство на масло от орехи. Историческите източници свидетелстват, че горите около Казанлък изобилствали от орехи и кестени. 
 
През 1914 г. заработва една от най-старите ВЕЦ в България с вносни технологии от Германия и Швейцария. Тя работи до ден днешен - това е ВЕЦ „Енина”. През 1926 г. се открива аеропланно училище, а година по-късно се създава самолетна фабрика, построена с капитали на чешка фирма. През 1928-1930 г. в града се произвеждат карусерии на автомобили от марката „Шевролет”. От 1930 до 1942 г. отново функционира самолетна фабрика. В наши дни града е известен с фабриката за хидравлични устройства и с големия военен завод „Арсенал”.
 
 
ПОЗИЦИЯ 3:
 
Град Казанлък се намира в едноименна котловина. Тя е 7-та по ред от запад на изток задбалканска котловина и с площ от 780 кв. км. е 2-рата по големина задбалканска котловина след Софийската. Казанлъшката котловина е разположена между планините Триглав, Шипченска и Тревненска (дялове от Стара планина) на север и Сърнена Средна гора на юг. На запад планинският праг Стражата (Кръстец, 610 м) я отделя от Карловската котловина, а на изток достига възвишението Ямурджа и рида Межденик. Средната ѝ надморска височина е около 350 м, наклонена е на изток.Средната ѝ надморска височина е около 350 м, наклонена е на изток. 
 
Котловината заема голямо тектонско понижение между Стара планина и Сърнена  гора. Климатът е преходно-континентален. По цялото протежение на котловината от запад на изток протича река Тунджа, която с притоците си Тъжа, Турийска река, Габровница, Герила, Енинска река, Мъглижка река, Ветренска река и др. отводнява котловината. В района на селата Овощник и Ягода и град Павел баня има минерални извори.
 
Почвите са предимно делувиални и канелени. Благоприятните климатични условия в котловина способстват за отглеждането на маслодайна роза, орехи, технически култури, лозя и зърнени култури. В централната част на котловината, западно от Казанлък, на река Тунджа в периода 1947-1954 г. е изграден големият язовир „Копринка", който осигурява необходимата вода за напояване на земеделските култури. Водният му обем е 140 млн. куб. м. Той напоява 120 хектара обработваеми земи в Казанлъшкото поле и 370 хектара в Старозагорското поле. Прехвърлянето на вода към Старозагорското поле става по канали с дължина от 40 км, като 13 от тях са тунел в Сърнена гора. 
 
 
ПОЗИЦИЯ 4:
 
На север от Казанлъшката котловина се намират централните част ни Стара планина с дяловете Триглав, Шипченска планина и Тревненска планина. Най-високата точка на Триглав е едноименният връх с височина от 2276 м., на Шипченска планина е Шипченски исполин (1524 м) и на Тревненска планина - Панагюра (1330 м). Този участък от Стара планина е пресечен от няколко прохода - Ясенски, Химитлийски, Шипченски и Прохода на Републиката. Тези планински територии обхващат части от Национален парк “Централен Балкан” и Природен парк “Българка”. В тях има няоклко резервата. В най-голяма близост до Казанлък е резерватът “Каменищица” край с. Енина. Той съхранява екосистеми със смесени широколистни гори на възраст от 60 до 170 години. По билото на Стара планина е разположен един от най-големите вятърни паркове в България - “Ветроком”. Неговата мощност е 72,5 мегавата. Паркът е разположен в местността Бедек, източно от вр. Бузлуджа, и включва 20 ветрови генератора.
 
 
ПОЗИЦИЯ 5:
 
На юг от Казанлъшката котловина се намира Сърнена гора - източен дял от Средна гора. Сърнена Средна гора заема планинския и хълмист релеф, който се простира между долините на реките Стряма на запад и Тунджа на изток. На север достига до южните части на Карловската, Казанлъшката и Сливенската котловина и Межденишкия пролом на река Тунджа, а на юг склоновете ѝ постепенно затъват в Горнотракийската низина и Ямболското поле. Чрез планинският праг Стражата (Кръстец) на север се свързва с Калоферска планина, дял от Стара планина. Дължината ѝ от запад на изток е 153 км, а ширина от 35 км в средата до 5 км на изток.
 
Тук могат да бъдат обособени два основни дяла: Братански и Кортенски. Между долината на река Стряма на запад и Змейовския проход на изток с долината на река Бедечка се простира планинското гърбище на Братанския район. Над него се откроява най-високият и личен връх на Сърнена гора — Братан (1236 м). На изток от Змейовския проход и долината на река Бедечка до завоя на Тунджа северно от Ямбол се простира постепенно понижаващо се било и стесняващият се обхват на Кортенския хълмист район. Тук най-високата точка е връх Морулей (895 м). На изток завършва с най-източния връх на планината — Зайчи връх (Таушантепе, 258). На юг от Братанския дял между долината на Брезовска река и градовете Стара Загора и Чирпан се простира районът на Чирпанските възвишения с максимална височина при връх Китката (651 м). Най-голямата река, която извира от Сърнена гора е р. Сазлийка, ляв приток на р. Марица. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТЕСТ:
 
1. Как се нарича паркът, в който бе проведена разходката? (1 т.) ................................................................................................
 
2. Каква посока от Казанлък се намира паркът? (4 т.) 
А) Североизточна
Б) Югоизточна
В) Югозападна
Г) Северозападна
 
3. Как е старото име на хълма, където сега се намира паркът? (7 т.) 
................................................................................................
 
4. По времето на кое царство се предполага, че е построена Казанлъшката гробница? (6 т.)
................................................................................................
 
5. През коя година е открита тракийската гробница в Казанлък? (3 т.)
А) 1914 г.
Б) 1924 г.
В) 1934 г.
Г) 1944 г.
 
6. При какви дейности е открита гробницата? (3 т.)
А) Прокопаване на напоителни канали от яз. „Копринка”
Б) Строителство на фабрика за хидравлични уреди
В) Издълбаване на противобомбено убежище
Г) Изграждане на храм
 
7. Кой български обект НЕ е в списъка за световно наследство на ЮНЕСКО? (3 т.)
А) Храм-паметник „Шипка”
Б) Боянска църква
В) Ивановски скални църкви
Г) Рилски манастир
 
8. Какъв вид кедър расте в парка? (7 т.)
А) Хималайски
Б) Атласки
В) Ливански
Г) Кипърски
 
9. Кое дърво е най-често срещаното в парка? (4 т.)
А) Див рожков
Б) Бял бор
В) Бреза
Г) Липа
 
10. Как се нарича още дивият рожков? (7 т.)
А) Дърво на Юда
Б) Дърво на Мойсей
В) Дърво на Аврам
Г) Дърво на Яков
 
11. Какво е „процесионка”? (8 т.)
................................................................................................
 
12. Върху какъв обект е изписано и за пръв път споменато името на Казанлък? (6 т.)
А) Султански ферман
Б) Надгробен камък
В) Военен договор
Г) Тракийска гробница
 
13. Кой е най-големият необластен град в България? (4 т.)
................................................................................................
 
14. Каква суровина се обработва при занаята „яхнаджийство”? (5 т.)
................................................................................................
 
15. Какво училище е функционирало в Казанлък в началото на ХХ в.? (3 т.)
А) Аерокосмическо
Б) Аеропланно
В) Аерофотографско
Г) Аерохидравлично
 
16. Каросерии на коя марка автомобили са се произвеждали в Казанлък в началото на ХХ в.? (3 т.)
А) „Фиат”
Б) „Шевролет”
В) „Шкода”
Г) „Фолксваген”
 
17. От кои две държави са внесени технологиите за функционирането на ВЕЦ „Енина”? (10 т.)
1............................................                    2....................................................
 
 
18. Коя котловина се намира на запад от Казанлъшката котловина? (1 т.) 
................................................................................................
 
19. Коя планина се намира на юг от Казанлъшката котловина? (1 т.) 
................................................................................................
 
20. Колко е площта на Казанлъшката котловина? (4 т.) 
А) 780 km2
Б) 680 km2
В) 580 km2
Г) 870 km2
 
21. Какъв географски обект е Ямурджа? (10 т.)
................................................................................................
 
 
22. Избройте 4 притока на р. Тунджа в рамките на Казанлъшката котловина: (12 т.)
1............................. 2. ............................. 3. ............................. 4. .............................
 
23. При кои села има минерални извори? (2 т.)
А) Тулово и Дулово
Б) Овощник и Ягода
В) Енина и Дунавци
Г) Тъжа и Гъбарево
 
24. Освен Казанлъшкото поле, кое друго поле са напоява от водите на яз. „Копринка”? (4 т.)
................................................................................................
 
25. Кои са най-високите върхове на: (20 т.)
Масива Триглав –
Шипченска планина – 
Тревненска планина –
Сърнена гора – 
Чирпанските възвишения – 
 
26. В коя планина се намира връх Таушан тепе? (4 т.)
................................................................................................
 
27.  Коя е най-голямата река, която извира от Сърнена гора? (4 т.)
................................................................................................
 
28. Запишете 3 прохода през Стара планина в района на Казанлъшката котловина: (9 т.)
1............................. 2. ............................. 3. .............................
 
29. Кои две реки бележат границите на Сърнена гора на запад и на изток? (6 т.)
1................................................                   2................................................
 
 
30. Кой проход разделя Сърнена гора на Братански дял и Кортенски дял? (8 т.)
................................................................................................
 
31. Колко е висок най-високият връх на Сърнена гора? (4 т.)
А) 1236 m
Б) 1456 m
В) 1567 m
Г) 1678 m
 
32. Какъв географски обект е „Морулей? (10 т.)
................................................................................................
 
33. С какви цветове цъфти дивият рожков? (4 т.)
А) Червени
Б) Жълти
В) Оранжеви
Г) Лилави
 
34. Коя голяма река преминава покрай Межденик? (3 т.)
................................................................................................
 
35. С какво друго име е известен ридът Стражата, свързващ Стара планина и Средна гора? (5 т.)
................................................................................................
 
36. Как се нарича резерватът за опазване на вековни гори в землището на с. Енина, община Казанлък? (5 т.)
................................................................................................
 
 
12 проверители оцениха 152 теста в рамките на час и половина
 
 
ПОБЕДИТЕЛИ:
 
до 7. клас
 
1. Надежда Лозанова, Варна, 131 т.
 
2. Веселин Обретенов, Казанлък, 129 т.
 
3. Снежана Стоянова, Добрич, 128 т.
 
 
до 12. клас
 
1. Велизар Бъчваров, Пловдив, 180 т.
 
2. Йохан Панев, Враца, 174 т.
 
3. Михаил Михайлов, Варна, 173 т.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикувано от dimitar.zhelev

2 Коментара - Разходка с изненади - 2016

St (непроверено) February 08, 2017

Отговори
Много професионално!!!

HELEN WILSON (непроверено) September 26, 2017

Отговори
Искам да информира широката общественост, че г-жа Хелън Уилсън, частен заем заемодателя, който придава възможност време живот. Имате ли нужда от спешен заем, за да плати дълга си, или имате нужда от заем, за да се подобри вашия бизнес? Вие сте били отхвърлени от банки и други финансови институции? Имате ли нужда от заем консолидация или ипотека? търси повече, защото ние сме тук, за да направи всички ваши финансови проблеми е нещо от миналото. Нашата кредитиране на физически лица, които се нуждаят от финансова помощ, които имат лоша кредитна или се нуждаят от пари, за да плащат сметките, да инвестират в бизнеса в размер на 2%. Искам да използвам тази среда да ви информирам, че ние осигуряваме надеждна помощ и получател и ще бъдат готови да предложат кредити. Така се свържете с нас днес по електронната поща на адрес: (helenwilson719@gmail.com) Така че, ако искате да получите заем от моята компания, можете да се свържете с нас днес. Максималната сума, която заемаш е 600,000,000.00 по-долу валута: долари САЩ-членка, евро и Големите британски лири на подаване на заявката 1) Пълно име: ...... ............. 2) Държава: ........................ 3) Адрес: ......... ............ 4) Състояние: ................ ........... 5) Пол: ............. ........... 6) Семейно положение: .............. 7) Професия: ............. ...... 8) Телефон: ................ 9) позиция В момента на мястото на работа: .... .......... 10) Месечен доход: ........................ .................... 11) Размер на кредита е необходимо: ............ .... 12) Заем Продължителност: .................... 13) Цел на кредита: .................... 14) Религия: .................................... 15) Кандидатствали ли сте преди: ................. 16) Дата на раждане: ................ Благодаря

Сподели

Снимка на деня

Старият град в Созопол

ггф