котловина

Поглед към Славянка от съседната планина Стъргач

Последни лъчи над Бобошевската котловина

ггф