Струма

На брега на язовир "Пчелина"

Горното течение на река Струма

Последни лъчи над Бобошевската котловина

Из пиринското село Илинденци

Във вътрешността на Земенския пролом

Възвишението Кожух в сърцето на Санданско-Петричката котловина

Каньонът на река Шегава в Краище

Крепростта Кракра над град Перник

Църквата "Св. Богородица" в Бобошево

Есенен ден в подножието на Влахина планина

Изглед от Влахина планина към поречието на Струма и град Бобошево

Поречието на Струма в Бобошевското поле

Изглед към поречието на река Струма при град Бобошево

Поглед към град Бобошево и река Струма

Страници

ггф