Струма

Възвишението Кожух по течението на река Струма

Амфиполският лъв

Над магистрала "Струма" в района на Бобошевската котловина

Крепостта "Кракра" над град Перник

Долината на река Струма и град Земен

Водопадът Полска Скакавица в Краище

На брега на язовир "Пчелина"

Горното течение на река Струма

Последни лъчи над Бобошевската котловина

Из пиринското село Илинденци

Във вътрешността на Земенския пролом

Възвишението Кожух в сърцето на Санданско-Петричката котловина

Каньонът на река Шегава в Краище

Крепростта Кракра над град Перник

Страници

ггф