Пирин

Изглед от село Боровец, Кюстендил

Поглед към Бобошевската котловина, Рила и Пирин

Из пиринското село Илинденци

Поглед към Синанишкото езеро в Пирин

Покривало над Гоцеделчевската котловина

Под Байкушевата мура в Пирин

Китното градче Мелник

Поглед към част от Мелнишките пирамиди

Зимните простори на Пирин

Поглед към Пирин от Горнобрезнишкия манастир

България е една от страните в света, която може да се похвали с голямо релефно разнообразие. Безспорно един от най-характерните природни ландшафти в нашата красива страна е високопланинският. Той е моделиран многократно от различни вътрешни и външни процеси, но съвременният облик на нашите най-високи планини е следствие предимно от няколкократното заледяване в България. След отдръпването и на последния ледник у нас в Рила и Пирин възниква голямо разнообразие от ледникови релефни форми. Едни от тях са циркусите, чиито дъна са запълнени с красиви езера.

Една от най-красивите гледки в Пирин с Поповото езеро

Летен залез над Пирин

Поглед от Рибно Василашко езеро към Василашки чукар

На пазара в Банско

Страници

ггф