Конявска планина

Край ТЕЦ "Бобов дол"

Във вътрешността на Земенския пролом

Поглед към Конявска планина

Каньонът на река Шегава в Краище

Храмът "Света Петка" в кюстендилското село Вуково

Панорама над кюстендилското село Бистрица

Изглед от Влахина планина към поречието на Струма и град Бобошево

Изглед над град Бобовдол

 Каньонът на река Шегава се намира на изхода на река Струма от Земенския пролом, над село Раждавица - Кюстендилско. Географски попада в Конявската планина, част от Краището. Както е и ситуацията с много обекти в този район, и каньона на река Шегава не е популярен и рядко е посещаван от туристи, което обаче му е помогнало да съхрани своята красива и девствена природа. Реката създава красива долина с голяма дълбочина и множество прагове и улеи, а е изваяла и различни скални форми.

ггф