Ловча

Поглед към Славянка от съседната планина Стъргач

ггф