Тестове

Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география. Въпросите са заимствани от книгата

„Истории за планинарството в България“ от доц. Сандю Бешев.

Започни

Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география.

Започни

Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география. Въпросите са заимствани от статията
„География на цветарската промишленост – глобален обзор“ на Мариан Върбанов в бр. 6 на е – списание Географ.

Започни

Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география. Въпросите съм заимствал от статията
„Исторически бележки върху развитието на географската наука в Българската академия на
науките“ с автор Марияна Николова (ИБГД).

Започни

Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география. Въпросите съм заимствал от
електронната книга Академия „Моят зелен град“ с автори Дейвис Динков и колектив.

Започни

Автор на теста е Искра Янкова, студент по журналистика, любител географ и стажант в „Мулти култи колектив“ – неправителствена организация, подпомагаща интеграцията на бежанци и мигранти в България.

Започни

Автор на теста е Искра Янкова, студент по журналистика, любител географ и стажант в „Мулти култи колектив“ – неправителствена организация, подпомагаща интеграцията на бежанци и мигранти в България.

Започни

Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география.

Въпросите са заимствани от книгата „Българи на големите върхове по света“ от доц. Сандю Бешев. Успех!

Започни

Страници

ггф