Тестове

Настоящият тест е подготвен от Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Тестът е съставен от учениците в 12. клас на American English Academy, София с учител Теодора Димитрова.

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на западната българска граница. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на южната българска граница. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на подземните води. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на екзогенните релефообразуващи процеси в литосферата. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на паралелите и меридианите. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на географската карта. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е държави в Европа. Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на атмосферата. Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на слоевете в атмосферата. Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на Португалия. Успех!

Започни

Страници

ггф