Тестове

Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география. Свързаните с географски понятия въпроси авторът е заимствал от книгата „Регионални географски сценарии в България“.

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на северната българска граница. Успех!

Започни

Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Автор на теста е Калин Сейменов, докторант в Геолого-географски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Успех!

Започни

Автор на теста е Калин Сейменов, докторант в Геолого-географския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Успех!

Започни

Автор на теста е Ивайло Тотев. Не пропускайте да решите и първия тест, посветен на Перу. Успех!

Започни

Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Автор на теста е Ивайло Тотев. Успех!

Започни

Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география. Данните са свързани с актуалната демографска ситуация в България през 2019 г.

Започни

Страници

ггф