Тестове

Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на Черно море. Успех!

Започни

Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на разположената в Южна България Средна гора. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на Коледа по света. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на полуостровите в Северна Америка. Успех!

Започни

Тестовата игра е посветена на езерната група Големите езера в Северна Америка. Успех!

Започни

Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Страници

ггф