Тестове

Тестовата игра е изготвена от Христо Кичиков, учител по география, и Павел Вълчев. Успех!

Започни

Тестовата игра е изготвена от Христо Кичиков, учител по география, и Павел Вълчев. Успех!

Започни

Автори на теста са Христо Кичиков, учител по география, и Павел Вълчев. Успех!

Започни

Авторите на теста са Христо Кичиков, учител по география, и Павел Вълчев. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на столицата на Каталуния. Успех!

Започни

Настоящата ни тестова игра е посветена на планината Апенини. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на езерата в континента Африка. Успех!

Започни

Настоящата ни тестова игра е посветена на островната държава Нова Зеландия. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на реките в Африка. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на планините в Европа. Успех!

Започни

Настоящата ни тестова игра е посветена на езерата, намиращи се на Балканския полуостров. Успех!

Започни

Западни Родопи притежават гъсто развита хидрографска мрежа и формират значителни по обем повърхностни водни ресури. Потреблението им има значение за функциониране на изградените хидроенергийни мощности, обезпечава битовата дейност и туристическата активност на населението. Настоящият тест предлага на читателите на Географ, поредица въпроси, посветени на хидрографските и хидроложките особености на речните течения, в този дял на планината. Автор на теста е Калин Сейменов, студент по География в Софийския университет. Успех!

Започни

Страници