Тестове

Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е изготвена от Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на урбанизационните процеси. Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Тестовата игра е посветена на един от трите национални парка у нас. Автор е Боян Петров. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на мюсюлманската религия. Автор е Станчо Генчев, учител по география . Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на електоралната география. Автор е Станчо Генчев, учител по география . Успех!

Започни

Страници

ггф