Тестове

Неповторимо красиви са Родопите, но не по-малко примамливи, атрактивни и интересни са и родопските села. А Вие знаете ли в кое родопско село се намира средновековната крепост и палеонтологично находище на мастодонти? Настоящият ни тест е посветен на селата в планината Родопи. Автор е Христо Кичиков, учител по география от Габрово. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на селата в България. Нейн автор е Христо Кичиков, учител по география от Габрово. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на Рила планина. Автор е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на българските села и видните личности, които са родени в тях. Автор на теста е Христо Кичиков, учител по география от Габрово. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на политическата география. Нейн автор е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е част от поредица, посветена на селата в България. Автор е Христо Кичиков, учител по география от Габрово. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на редица интересни имена и прозвища на географски обекти. Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на монархиите в света. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на Задбалканските котловини, разположени между Стара планина и Средногорието. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на областта на Предбалкана. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на историко-географската област Добруджа. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на периода на Великите географски открития. Успех!

Започни

Страници