Западна Африка

Крайпътна закуска в Африка

Из саваната на Сенегал

В платото на догоните, Мали

На пазар в малийско селище на догоните

По атлантическото крайбрежие на Мавритания се разполага един от най-интересните в природно отношение паркове “Бан-д’Арген” (или Банк д'Арген). Създаден е през 1976 г. и е най-големия крайбрежен парк в континента представляващ уникален преход от пустинни територии към океан и с площ над 12 хил. km².

Саваната на Сенегал, Западна Африка

ггф