пазар

На пазара в Джене, Мали

На пазара в Банско

На пазар в малийско селище на догоните

Пазар за туристически сувенири, Доха, Катар

ггф