Сенегал

Из саваната на Сенегал

Из саваната на Сенегал

Водопад в средното течение на р. Сенегал

Праг по течението на р. Сенегал, Западна Африка

Саваната на Сенегал, Западна Африка

ггф