Националният парк “Бан д’Арген” – природен бисер на крайбрежна Мавритания

По атлантическото крайбрежие на Мавритания се разполага един от най-интересните в природно отношение паркове “Бан-д’Арген” (или Банк д'Арген). Създаден е през 1976 г. и е най-големия крайбрежен парк в континента представляващ уникален преход от пустинни територии към океан и с площ над 12 хил. km². От тях 55% е морска акватория и 45% сухоземна част. Простира се на около 300 km крайбрежна територия.

В него се включват множество мангрови блата, лабиринти от канали и малки заливи, пясъчни плитчини. Към него се отнасят и о-в Арген и поредица от малки острови, както и голямата пясъчна плитчина Арген, а по крайбрежието и типични дюнни ландшафти. Надморската височина не надминава 5 m. Климатът е сух и годишно тук падат едва 30-40 mm валежи. Най-хладен е месец декември със ср. м. t 8 °С, а най-топъл септември – 34°С. От 1989 г. е в списъка на Световното природно наследство.

https://i0.wp.com/viajealpatrimonio.com/wp-content/uploads/2020/07/0794-parque-nacional-del-banco-de-arguin-2.jpg?ssl=1

Купища черупки дълги няколко километра и високи десетки метра в националния парк Banc d'Arguin

Растителността е представена от морски и сухоземни предимно сололюбиви видове. Многобройни са водораслите, представляващи важна хранителна база много насекоми, които пък са част от храната на рибите. Крайбрежието е с много халофитни растителни видове.

По дюните се среща сухолюбивата трева – Stipagrostis pungens
Соленолюбивият  вид Salsola baryosma
Този халофитен вид – Sesuvium portulacastrum е широко разпространен в пустинната област на парка.

Тук растат и най-северните мангрови гори в Африка, като основен вид е блестящата авицения (Avicennia germinans). От сухоземните се срещат няколко вида акации и храстовидни млечки (род Euphorbia), диво просо и др. Във водите на парка има големи количества фитопланктон, с който се хранят птици и риби. Тук обитават много видове раци, коремоноги, миди и др.

В парка е разпространен видът акация Acacia tortilis var. raddiana
Храстовидна млечка – Euphorbia balsamifera
Един от най-разпространените видове рак - Uca tangeri

Паркът е на  Атлантическия прелетен път на птиците и много от тях (над 2,5 млн.) прекарват тук зимния период.  Тук е едно от най-богатите орнитологични места в света. Орнитофауната е представена от около 250 вида птици. Сред тях са малък свирец (Numenius phaeopus), кралска рибарка (Thalasseus maximus), голям брегобегач (Calidris canutus), розов пеликан, розово фламинго, различни видове дългоклюни чайки и др.

Малък свирец - прелетен вид от Северна Европа
Кралска рибарка
Розово фламинго

От бозайниците са разпространени газели доркас, един вид чакал, пясъчна лисица – лисица на Рюпел (Vulpes rueppellii), пясъчна котка (Felis margarita), хищният бозайник генета (род Genetta), ивичеста хиена, африканска ивичеста невестулка, меден язовец (Mellivora capensis), а от морските бозайници се срещат западноафрикански и сив делфин, морска свиня, финвал, косатка и др. Тук обитава колония от редкия вид тюлен-монах (Monachus monachus), същият вид, който изчезна от черноморското ни крайбрежие в края на ХХ в.

Лисица на Рюпел
Сив делфин

Западноафриканското крайбрежие има много важно значение за биоразнообразието както за тази част на континента, така и за източните брегове на Атлантическия океан. През последните десетилетия тук се увеличи броя на защитените природни обекти.

Използвани източници:

https://ocean.si.edu/ocean-life/banc-darguin-national-park-mauritania

https://irreductible.wordpress.com; http://www.pnba.mr/pnba/  

http://reserves-park.ru/natsionalnye-parki-mavritanii/712-bank-d-argen.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:National_parks_of_Mauritania 

https://whc.unesco.org/en/list/506/

Проф. Румен Пенин

Публикувано от Prof.Rumen.Penin

Проф. Румен Пенин е географ и пътешественик, ръководител на катедра „Ландшафтознание и опазване на природната среда“ в Геолого-географския факултет на Софийския университет в периода 2006 – 2014 г., доктор от Московския държавен университет. Главен редактор е на електронното списание „Географ“. Автор е на книги, учебници, ръководства, монографии, научни статии, както и на фотографските изложби „Географията като приключение, географията като пътешествие“ и „Географията – пътешествие и приключение“, представени в над 100 селища на България. Изнася поредица от лекции, свързани със своите пътешествия, както и с географското образование и обучение в десетки селища в страната. Той е инициатор и председател на организационния комитет на Българския географски фестивал.

Сподели

Снимка на деня

Утринен поглед към Рокамадур, Окситания, Франция

ггф