Пазарджишко

Поглед към рудник "Цар Асен", Пазарджишко

Пътеката към мавзолея на Александър Стамболийски над родното му село Славовица, Пазарджишко

ггф