село Славовица

Пътеката към мавзолея на Александър Стамболийски над родното му село Славовица, Пазарджишко

ггф