Александър Стамболийски

Пътеката към мавзолея на Александър Стамболийски над родното му село Славовица, Пазарджишко

Мавзолеят на Александър Стамболийски в родното му село Славовица, община Септември

По пътя от София за Велинград, малко след като напуснете магистралата за Пловдив се намира друго отклонение, сочещо към с. Славовица, и указателна табела за Вила-музей на Александър Стамболийски.

ггф