рудник

Поглед към рудник "Цар Асен", Пазарджишко

Техногенно езеро в котлован - Същинска Средна гора

ггф