НИГГГ

Националният институт по геофизика, геодезия и география към Българска академия на науките обявява конкурс за проектна докторантура на тема "Приложение на вероятностни модели за цифрово почвено картографиране с използване на геопространствени данни". Разберете повече в приложената снимка по-долу:

На 28.11.2023 г. от 14.00 часа в 101 зала на НИГГГ при БАН ще се проведе Научен семинар в чест на проф. Батаклиев.

Възможности за платен професионален студентски стаж в Българската академия на науките

Национален институт по геофизика, геодезия и география към БАН реализират проект по Фонд научни изследвания.

В Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе „Ден на картата“. Събитието се организира по повод отбелязването на Международната година на картата (2015-2016 г.) от Катедра „Картография и ГИС“ към Геолого-географския факултет на СУ, Българската картографска асоциация и Департамент „География" на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.

Изключително сме щастливи от поздравителния адрес, който получихме в днешния следобед. Искрена благодарност към екипа на департамент География в НИГГГ на БАН за добрите пожелания и успешното сътрудничество!

Мариан Върбанов

Имаме честта и удоволствието да ви представим интервюто с ръководителя на департамента по География в Националния институт по геофизика, геодезия и география на Българската академия на науките, хидролога доц. д-р Мариан Върбанов.

Департаментът по География към Националния институт по геофизика, геодезия и география обябява конкурс за докторанти.

ггф