БАН

Открит и описан е нов вид растение за науката. Това обявиха от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН през изминалите седмици.

Ще бъдат дигитализирани и достъпни онлайн значителна част от хербариума, микологичната, палеоботаничната и палинологична колекции, колекцията с живи растения и зоологичните колекции на Института за биоразнообразие и екосистемни изследвания и колекциите с безгръбначни и гръбначни животни и палеонтологичните колекции на Националния природонаучен музей.

Национален институт по геофизика, геодезия и география към БАН реализират проект по Фонд научни изследвания.

Учените го нарекоха „ключово научно откритие, наподобяващо пищно небесно шоу от фойерверки“

Изключително сме щастливи от поздравителния адрес, който получихме в днешния следобед. Искрена благодарност към екипа на департамент География в НИГГГ на БАН за добрите пожелания и успешното сътрудничество!

Мариан Върбанов

Имаме честта и удоволствието да ви представим интервюто с ръководителя на департамента по География в Националния институт по геофизика, геодезия и география на Българската академия на науките, хидролога доц. д-р Мариан Върбанов.

От НИГГГ на БАН ни информираха, че книгата с едни от най-значимите трудове на големия български географ Иван Батаклиев е вече издадена.

Департаментът по География към Националния институт по геофизика, геодезия и география обябява конкурс за докторанти.

През ноември 2013 г. Академично издателство „Проф. Марин Дринов” отпечата третото допълнено и преработено издание на книгата „Планините в България”. Автори на този последен вариант са дългогодишните служители на департамент География (бившия Географски институт) на НИГГГ при БАН – Васил Николов, доц. д-р Марина Йорданова (автори на първото и второто издание) и Иванка Ботева.

Георги Железов

Гост в рубриката ни "Интервюта" е доц. Георги Железов, ръководител на секция "Физическа география" към Националния институт по геофизика, геодезия и география на Българската академия на науките.

ггф