Българи откриха и описаха нов раситителен вид

Открит и описан е нов вид растение за науката. Това обявиха от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН през изминалите седмици.

Sideritis elica Aneva, Zhelev & Bonchev е новият вид, който е открит и описан от доц. Ина Анева (научен секретар на направление Биоразнообразие, биоресурси и екология и изследовател в Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН), проф. Петър Желев (Лесотехнически университет) и гл. ас. д-р Георги Бончев (Институт по физиология на растенията и генетика, БАН). Sideritis elica (Родопска елика) се отличава морфологично от известния Мурсалски чай (Sideritis scardica), а разликите са потвърдени на молекулно ниво чрез прилагането на генетични анализи.

Sideritis elica расте в Биосферен резерват Червената стена, Западни Родопи. Популацията има ниска численост, което налага предприемането на мерки за опазването на вида в природата. Находището обхваща горната част на скалист склон, който в заравнената билна част преминава в смесена гора от черен бор и воден габър. 

За добре проучени във флористично отношение страни, каквато е България, откриването на нови видове растения е сравнително рядко събитие.

Новината е изготвена въз основа на пост в сайта на БАН.

Публикувано от boyan.petrov

Сподели

Снимка на деня

Водопадите "Дявослките води" в Рила

ггф