Алтай

Изглед към езерото Талмен в Централен Алтай, Русия

В Алтай широко разпространен е видът сеносъбирач, който се отнася към разреда на зайцеподобните

Изглед от Катунския хребет в Алтай