сеносибирач

В Алтай широко разпространен е видът сеносъбирач, който се отнася към разреда на зайцеподобните

ггф