Талмен

Изглед към езерото Талмен в Централен Алтай, Русия