Катунски хребет

Изглед от Катунски хребет, Алтай, Русия

Изглед от Катунския хребет в Алтай

ггф