Птиците оказват влияние върху щастието на хората

Ново проучване, осъществено от Германския център за интегративни изследвания на биологичното разнообразие, разкрива, че по-голямото биоразнообразие на птиците носи по-голямо щастие на хората. Всъщност изследователите стигнаха до заключението, че опазването на биоразнообразието е също толкова важно за благосъстоянието на хората, колкото и финансовата им сигурност. Изследването се фокусира върху европейските граждани и установява, че щастието корелира със специфичен брой видове птици.

Южен славей (Luscinia megarhynchos)
Автор: Carlos Delgado, Commons Wikimedia, cc-by-sa 4.0
Selasphorus calliope
Автор: Wolfgang Wander, Papa Lima Whiskey, Commons Wikimedia, cc-by-sa 3.0

Най-щастливите европейци са тези, които живеят сред различни видове птици, или живеещите в почти естествена среда, в която се срещат много видове птици. Авторите на проучването изчисляват, че наличието на около четиринадесет допълнителни вида птици доставя толкова удовлетворение, колкото и печеленето на допълнителни 150 долара на месец.

За изследването учените са използвали данни от „Европейското проучване на качеството на живот“ от 2012 г., за да изследват връзката между видовото разнообразие около домовете и населените места и как то е свързано с щастието. Анкетирани са над 26 000 души от 26 европейски държави.

Според авторите на изследването, птиците са едни от най-добрите показатели за биологично разнообразие във всяка област, защото те обикновено се виждат или чуват и в градските райони.

Опазването на природата не само осигурява материалната ни блага, но също така представлява инвестиция в благосъстоянието на всички нас.

Източници: ScienceDaily и EcoWatch

Публикувано от Spasimir

Сподели

Снимка на деня

Поглед над град Щип

ггф