Понор

Водопадът Скакля край с. Заселе в Искърския пролом

ггф