село

Поглед към с. Церово в Искърския пролом

Дъга на село - с. Ловец, Старозагорско