птици

Феерия от птици в Бутковското езеро, Северна Гърция

Вече тринайсет години предлагаме „Зрънце Любов“ на птиците през зимата. Хиляди хора от цялата страна в момента са напълнили хранилките и очакват всеки ден своите редовни пернати посетители. 

С 25% са намалели птиците от земеделските земи за последните 17 години.

Червен списък оценява регионалния риск от изчезване на 544 вида птици в над 50 държави и територии в Европа според категориите и критериите на IUCN. Рискът от изчезване за всеки вид е оценен от степен „незастрашен“ до „изчезнал“.

Екип от доброволци на БДЗП прави първото категорично доказателство за гнездене на биволската чапла в България.

Възможно е да са загинали от страх, да са се блъскали едни в други или да са се удряли в сгради, прозорци или електропроводи, също така е възможно и да са загинали от получаване на инфаркт вследствие на гърмежите на фойерверките.

Опазването на биоразнообразието е също толкова важно за благосъстоянието на хората, колкото и финансовата им сигурност.

Папуняк храни малкото си, планината Айфел в Германия

Можете да изберете името на една или няколко от маркираните гъски и да проследите пътя ѝ от Казахстан до местата ѝ за гнездене.

Кестеноопашат скорец (Sturnia malabarica) в Национален парк „Сатчари“, Бангладеш

Двете птици са наблюдавани в гнездото, като новосформираната двойка е от млади индивиди.

Намаляването на броя на червеногушите гъски, зимуващи в тези територии, се дължи на затоплянето на времето.

Общо 40 изкуствени гнезда ще бъдат инсталирани в Натура 2000 зони „Сакар“, „Дервентски възвишения“, „Западна Странджа“, „Каменски баир“ и „Адата - Тунджа“.

Три розови фламинги (Phoenicopterus roseus) в езеро, Тунис

Настоящата тестова игра е посветена на видовете животни, които са изчезнали заради човешка дейност. Успех!

Започни

Страници

ггф