Плажовете Корал, Карадере и Пашадере вече са част от Натура 2000

С решение на Министерски съвет беше прието плажовете Корал, Карадере и Пашадере да бъдат включени в европейската екологична мрежа Натура 2000, като се увеличава площта на защитените зони „Ропотамо“ (по директивата за местообитанията), „Плаж Шкорпиловци“ (по директивата за местообитанията) и „Галата“ (по директивата за местообитанията и птиците).

Целта е осигуряване на пълна защита на крайбрежни местообитания от урбанизация, застрояване и фрагментиране, опазване на видове от дивата флора и фауна.

С приемането на решението общото покритие на мрежата от защитени зони за местообитанията се увеличава с 3346,95 ha, или 0.031% от националната територия.

Карадере и Корал имат и защитен статут „за природосъобразен туризъм“ по силата на Закона за устройство на черноморското крайбрежие.

Публикувано от Spasimir

Сподели

Снимка на деня

Изглед към градчето Форио на о-в Иския, Тиренско море

ггф