Натура 2000

Драконовото езеро в планината Тимфи, част от защитената зона от Натура 2000 – Тимфи

За трета поредна година Европейската комисия откри началото на подаването на заявления за участие в конкурса за наградата Натура 2000. Срокът за подаване на заявленията е до 1 декември 2015 г.