Открито е ново гнездо на морски орли в Тракия

Ново гнездо на морски орли е открито днес в Тракия. Двете птици са наблюдавани в гнездото, като новосформираната двойка е от млади индивиди – на 4 и 5 години. Откритието е направено от отговорника по опазването на хищните птици в БДЗП – Димитър Демерджиев.

С новото гнездо известните за момента двойки в Тракия са около 15. То е свидетелство за увеличаващата се популация на вида в България като този процес особено ясно се забелязва във вътрешността на страната. Така Тракия се превръща в едно от най-важните места за гнездене на морския орел след река Дунав и Черноморското крайбрежие.

За период от близо 35 години най–едрият орел в Европа е увеличил числеността си в страната ни от 1 двойка през 1985 г. до около 50 двойки през 2019 г. Последните десетина години в Централна и Северна Европа популацията на морския орел значително нарасна, което най–вероятно също е причина за този своеобразен рекорд в България.

Новото гнездо. Снимка: Димитър Демерджиев

Морският орел е най-едрият орел в Европа. Размахът на крилата му може да достигне близо 2,5 m. Гнездото му също впечатлява с размери - 5 м височина и 2 m диаметър.

Източник: БДЗП

Публикувано от dimitar.zhelev

Сподели

Снимка на деня

Плажът и залива Магенс на о-в Сейнт Томас са сред най-красивите в света, според класация на NG, Американски Виржински острови

ггф