Чипровска планина

С колело към Обов връх (2033 m) – най-западният двухилядник на Стара планина – Чипровска планина

Високо в Чипровска планина

Долината на р. Лом в Чипровска планина

Из Чипровска планина

ггф