морски орел

Двете птици са наблюдавани в гнездото, като новосформираната двойка е от млади индивиди.

ггф