България бе приета за пълноправен член на EUGEO

Над 40 страни взеха участие в европейския географски конгрес. Представителите бяха свързани по един или друг начин с географията. Програмата включваше основно лекции, дискусионни сесии, постерни сесии, тематични панели, научни и социални събития. Изследователи и експерти от цял свят бяха поканени да представят своите виждания по въпроси свързани с географията. Целта бе да се улесни обмена на нови идеи и да се предложат възможности за работа в мрежа в рамките на неформална атмосфера. 
 
 
 
 
България също взе участие за първи път в EUGEO конгреса. Като нейния статут бе на „Кандидат-членка”. Асоциация на професионалните географи и регионалисти (АПГР) изпрати свои представители - Ася Богоева, координатор на клон София и Теодора Малинова, секретар на клон София в АПГР, които осъществиха множество контакти с университетски преподаватели, учени и докторанти, занимаващи се с изследвания в сферата на географската наука. 
 
 
На 1 септември се проведе семинар с дискусионен характер, на който се обсъди Международната харта за географско образование и международния план за действие по прилагането на хартата. Непосредствено след семинара се проведе и Общо събрание на EUGEO, в дневния ред на което бе включено разглеждане на кандидатури на нови страни членки. Убедени, че географското образование е задължително условие за развитието на отговорни и активни граждани в настояще и бъдеще, българските делегати убедиха чуждестранните представители, че Асоциация на професионалните географи и регионалисти има място сред европейски и международни географски организации.
 
 
Общото събрание на EUGEO след представяне на целите и задачите на АПГР от нашите представители гласува единодушно приемането на българската „Асоциация на професионалните географи и регионалисти” в редиците на Асоциация на европейските географски организации  EUGEO. Приета бе и кандидатурата на Хърватия. 
 
 
Щастливи сме от факта, че желанието ни да бъдем държава-членка на EUGEO се прие изключително добре от Президента на организацията и останалите членове“, споделиха делегатите от България.
 
 
По време на конгреса бяха разгледани и обсъдени над 70 различни теми, които се провеждаха в залите на университета и Академията на науките в Будапеща. Теми като „Демографски промени“, „Селски райони“, „Културен туризъм“, „Проблеми на страните от Балканския полуостров“, „Изменение на климата в Европа“, „Географското образование“, „Географско образование във висшите училища“ и много други.
 
Българските представиели на АПГР – Ася Богоева и Теодора Малинова в компанията на президента на EUGEO Хенк Отенс и зам.-председателя на EUGEO Золтан Ковач на гала вечерята в Будапеща
 
 
Географи от два континента: Ася Богоева и Теодора Малинова с делегати от Бразилия
 
 
На гостите бе предложена обиколна разходка из красивата столица, разположена на река Дунав. Изкачването на хълма Буда бе едно невероятно преживяване и за предстаителите от България. Място с богата история и величествена гледка
 
 
Университетът, където се провеждаха лекциите на EUGEO.
 
 
 
 

Публикувано от dimitar.zhelev

1 Коментара - България бе приета за пълноправен член на EUGEO

St (непроверено) February 08, 2017

Отговори
Поздравления, но защо и двамата представители на АПГР са от София?

Сподели

Снимка на деня

Из Азорските острови