АПГР

Споделяме становището на Асоциацията на професионалните географи и регионалисти (АПГР), Българското историческо дружество (БИД), Сдружението на преподавателите по история в България (СПИБ) относно наваксването на материал в 7. клас по география, история и биология.

Асоциацията на професионалните географи и регионалисти с призив за символичен протест под надслов „Учителите по география настояват за равнопоставеност".

От 30 август до 2 септември в Будапеща, Унгария се проведе петият EUGEO конгрес, където България, представлявана от АПГР, стана пълноправен член на организацията.

Вековен чинар в с. Борово, община Гоце Делчев, заобиколен от незаконно сметище, бе спасен след намесата на Асоциацията на професионалните географи и регионалисти. Научете повече!

Представяме ви запис от интервюто на доц. д-р Иван Дреновски по програма "Христо Ботев" на БНР, осъществено на 16 юни 2015 г.

За втора поредна година младите географи от Благоевград и областта мобилизираха знания, усмивки и креативни идеи, за да подкрепят с инициативите си усилията на човечеството за защита на планетата Земя. Създадената традиция в VII СОУ – Благоевград показва на обществеността, че усилията на географи, еколози, биолози и химици не са напразни и могат да се обединят като природо защитници в една кауза.

На 9 и 10 май 2015 г. в Конферентната зала на хотел "Славянска беседа" и Зала 1 на СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе Първа работна среща на Асоциацията на професионалните географи и регионалисти (АПГР).

Марин Русев

Наш гост в рубриката за интервюта е доц. д-р Марин Русев, председател на Асоциацията на професионалните географи и регионалисти. Марин Русев е доцент в Геолого-георафския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", където е ръководител на катедра Регионална и политическа география. Повече информация за нашия гост можете да откриете на www.marinrusev.com.

На вашето внимание е писмото, депозирано от АПГР до министъра на образованието, Комисията по образование и наука в Народното събрание, училищните синдикати и Съюза на работодателите в системата на народната просвета.

Открито писмо на Асоциация на професионалните географи и регионалисти.

ггф