Биволска чапла – нов гнездящ вид птица в България

Екип от доброволци на БДЗП – Георги Герджиков, Йордан Василев и Любомир Профиров, доказаха нов, гнездящ за страната ни вид птица – биволска чапла (Bubulcus ibis).

Две птици от вида са наблюдавани още в края на април в смесена чаплова колония близо до Пловдив, а през май са наблюдавани да носят гнездови материал и да мътят. По-късно е установено, че двойките са две и в гнездата им има съответно по едно и три излюпени малки.

Биволска чапла с малки
Автор: Георги Герджиков

Това е първото категорично доказателство за гнездене на вида в България. Няколко опита за гнездене са регистрирани с различна степен на достоверност, но гнездо с малки досега не е установявано. На 12 май 2011 г. в смесената колония от чапли в защитена местност „Пода“ бяха установени 4 птици, кацащи с гнездови материал.

Биволската чапла се храни с насекоми, дребни гризачи, земноводни и влечуги. Обитава разнообразни влажни зони, пасища и ливади в близост до тях. Гнезди по дървета, често в колонии на други видове чапли. Снася между 4 и 5 яйца, като има едно поколение годишно през периода април – юни. У нас досега са регистрирани общо 36 наблюдения, като най-много са тези в Бургаските влажни зони. В Южна Европа видът е постоянен, а страната ни може да бъде наблюдаван през пролетта и лятото.

Източник: Българско дружество за защита на птиците

Публикувано от Spasimir

Сподели

Снимка на деня

Вулканът Килиманджаро от самолет

ггф